جانمایی منزل راوی بوف کور در محلات جنوب شرقی (تهران صفوی ـ قاجاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 شیراز

چکیده

بوف کور هدایت رمانی پیچیده است که به دلیل بازگویی خاطرات ذهنی از سوی یک راوی پریشان‎حال در هاله‎ای از ابهام پوشیده شده است. از همین رو بازشناسی عناصر گوناگون این متن، به درنگ و دقت در جزئیات رمان نیاز دارد. مکان، یکی از عناصر مهم داستانی‎ست؛ در این مقاله با بررسی برخی از نشانه‎های مکانی بوف کور و انطباق آن با مناطقی از ری و تهران قدیم سعی شده است، مکان احتمالی منزل راوی داستان مشخص گردد. بر پایه‎ی این نشانه‏ها، بی‎گمان این مکان در محدوده‎ی شمال غربی ری باستان و جنوب شرقی تهران دوره‎ی (صفوی ـ قاجار) قرار داشته است. خانه‎ی قهرمان در محاصره‎ی کاسب‎کارها، قصاب، خنزپنزری و گالسکه‎چی‎ست و تنها نقطه‎ای از تهران که با این  مشخصات هم‎خوانی دارد؛ محدوده‎ی چال‎میدان و قبرآقاست. این دو محل به محله‎ی ترکمان‎ها، میدان محمدیه، بازار و گورستان شاه‎عبدالعظیم نزدیک است. با پرسه‎زنی در محله‎های شمال و شرق و غرب تهران، نمی‎توان به چنین مختصاتی دست یافت. این ویژگی‎ها مضاف بر اتاقی که به مقبره‎ی خانوادگی شباهت دارد، یادآور محله‎ی سرقبرآقاست که جده‎ی صادق هدایت در آن دفن شده است. همچنین منزل و تکیه‎ی رضاقلی‎خان (جد صادق هدایت) نیز در همین محدوده قرار داشته است.

عنوان مقاله [English]

Locating the blind home blind narrator Relying on neighborhoods of southeast (Tehran Safavid Qajari)

نویسندگان [English]

  • Siamak Naderi 1
  • Kavoos Hassanli 2
1 Islamic Azad University
چکیده [English]

The Blind Owl is leading a complex novel that has been covered in a hint of ambiguity due to the recounting of mental memories by a disturbing narrator. Therefore, the recognition of the various elements of this text requires careful attention to detail in the novel. Location is one of the most important elements of the story; in this article, by examining some of the blind signatures of the Owl blind and its adaptation to the regions of Ray and Tehran, the attempt has been made to determine the probable place of the narrator's home. Based on these signs, this place is undoubtedly located in the northwestern part of the ancient rivulet and southeastern Tehran of the Qajar Safavid period. The hero's house is surrounded by shops, butchers, residents, and Galeskeh, and the only point in Tehran that meets these coordinates is the Chal Maidan Square. These two sites are close to the Turkmen neighborhood, Mohammadi Square, the bazaar, and Shah Abdul Azim Cemetery. With such a rotation in the northern, eastern, western, and even southwestern neighborhoods of Tehran during this period, such coordinates can not be achieved. These features are similar to the room that resembles a family mausoleum, a reminder of the Neighborhood, in which the true Jeddah guidance is buried there. Also, the home and the reliance on Reza Khan Khan (the son of Sadeq Hedayat) has also been located in Chalmayal Square

CAPTCHA Image