ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 فردوسی

چکیده

< p>یکی از مهم‌ترین مسأله‌ها در بررسی اندیشۀ سیاسی در متون فلسفی و ادبی این است که چه کسی با چه ویژگی‌هایی و چگونه باید حکومت کند. پاسخ به این پرسش بخش مهمّی از آثار فلسفی و ادبی قدیم را که در حوزۀ اندیشۀ سیاسی مهم‌اند، در بر می‌گیرد. در این مقاله نیز ابتدا به بررسی ویژگی‌ها و عملکرد رئیس اوّل در مدینۀ فاضلۀ فارابی پرداخته‌ایم و سپس ویژگی‌ها و عملکرد شاه آرمانی در شاهنامۀ فردوسی را بررسی کرده‌ایم و در نهایت تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو را نشان داده‌ایم. فارابی و فردوسی هر دو با درک بحران‌های سیاسی زمانۀ خویش، فرمانروایی آرمانی مدّ نظر خود را، یکی به‌زبان فلسفۀ سیاسی و دیگری در قالب حماسۀ ملّی ایران، توصیف کرده‌اند که توصیف‌های آن‌ها در بیشتر موارد مشترک و نشان‌دهندۀ آرمان شاهی ایرانی در قرن چهارم هجری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics and function of the ideal prince in Farabi and Ferdowsi''''s thought

نویسنده [English]

  • 0 0 1
چکیده [English]

< p >One of the most important issues in the study of political thought in philosophical and literary texts is who should govern with what characteristics and function. The answer to this question includes an important part of the ancient philosophical and literary works that are important in the field of political thought. In this article, we have first studied the characteristics and function of the “Raees Avval” in the Farabi''s utopia, and then we have examined the characteristics and function of “Shah Armani” in Ferdowsi''s Shahnameh, and finally, we have shown the differences and similarities between the two. Both Farabi and Ferdowsi, realizing the political crises of their time, have described their ideal rule, one in the form of political philosophy and the other in the form of the national epic of Iran and their descriptions are common in most cases and show the ideal empire of the Iranians in the fourth century.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utopia
  • Shahnameh
  • Farabi
  • Ferdowsi
  • First ruler
  • Shah-i Armani
CAPTCHA Image