نویسنده = حسین آقا حسینی
تعداد مقالات: 3
1. معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی

دوره 45، شماره 4، بهار 1391، صفحه 45-64

سمانه جعفری؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ حسین آقاحسینی


2. هالة ارزشی واژگان

دوره 42، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 161-180

حسین آقا حسینی؛ مسعود آلگونه جونقانی


3. تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-18

حسین آقاحسینی؛ زهرا صالحی ساداتی