نویسنده = دکتر محمّدجعفر یاحقیّ
نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق)

دوره 52، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-27

علی نورصبحی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محمدرضا راشد محصل


بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگیِ زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 51، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-26

محسن رودمعجنی؛ بهزاد قنسولی؛ احسان قبول؛ محمد جعفر یاحقی


گُرگسار یا کَرگسار؟

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 37-53

محمّد جعفر یاحقّی


تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 79-106

مریم وافی ثانی؛ محمد جعفر یاحقی؛ خدایی شریف اف


بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 71-102

محدّثه قدسی؛ دکتر محمّدجعفر یاحقیّ؛ دکتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی


بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

دوره 45، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-35

سیّد حسین فاطمی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیّه شیبانی‌فر


ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر


ابیات نویافتة منسوب به سنایی

دوره 43، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 1-26

محبوبه علی حوری؛ محمّد جعفر یاحقّی