نویسنده = یاحقّی، محمّد جعفر
تعداد مقالات: 8
1. بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگیِ زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 51، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-26

محسن رودمعجنی؛ بهزاد قنسولی؛ احسان قبول؛ محمد جعفر یاحقی


2. نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق)

دوره 52، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-27

علی نورصبحی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محمدرضا راشد محصل


3. گُرگسار یا کَرگسار؟

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-53

محمّد جعفر یاحقّی


4. تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی

دوره 49، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-106

مریم وافی ثانی؛ محمد جعفر یاحقی؛ خدایی شریف اف


5. بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 47، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 71-102

محدّثه قدسی؛ دکتر محمّدجعفر یاحقیّ؛ دکتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی


6. بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

دوره 45، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-35

سیّد حسین فاطمی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیّه شیبانی‌فر


7. ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر


8. ابیات نویافتة منسوب به سنایی

دوره 43، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 1-26

محبوبه علی حوری؛ محمّد جعفر یاحقّی