کلیدواژه‌ها = شاهنامۀ فردوسی
گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 237-257

فرزین غفوری


تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای

دوره 49، شماره 3، آذر 1395، صفحه 73-101

مصطفی رادمرد؛ میر جلال الدین کزازی؛ محمدعلی داودآبادی فراهانی


بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 27-56

محمود رضا قربان صباغ


سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامۀ فردوسی

دوره 44، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 167-183

چنگیز مولایی