کلیدواژه‌ها = مثنوی معنوی
بررسی مقام «صبر» در متون عرفانی ادب فارسی و راهکارهای عملی آن در روانشناسی مثبت‌گرا

دوره 52، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 79-103

وجیهه ربیع؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید مرتضی هاشمی باباحیدری