کلیدواژه‌ها = گفتمان
تفاوت حبسیه های کلاسیک و معاصر در بازنمایی با تکیه بر شعر مسعود سعد و فرخی یزدی

دوره 56، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 105-125

مهیلا رضایی فومنی؛ حسام ضیایی؛ مهرعلی یزدان پناه


بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی

دوره 48، شماره 3، آبان 1394، صفحه 33-62

علیرضا قاسمی؛ علیرضا نیکویی؛ رضا چراغی