کلیدواژه‌ها = گفتمان
تفاوت حبسیه های کلاسیک و معاصر در بازنمایی با تکیه بر شعر مسعود سعد و فرخی یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

مهیلا رضایی فومنی؛ حسام ضیایی؛ مهرعلی یزدان پناه


بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی

دوره 48، شماره 3، آبان 1394، صفحه 33-62

علیرضا قاسمی؛ علیرضا نیکویی؛ رضا چراغی