کلیدواژه‌ها = گویش سبزواری
تعداد مقالات: 2
1. نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی

دوره 48، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-23

زهره اله دادی دستجردی؛ علیرضا عابدیان؛ مرتضی دولت آبادی


2. فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 157-173

غلامرضا مستعلی پارسا؛ زهره اله دادی دستجردی؛ مرتضی دولت آبادی