کلیدواژه‌ها = روایت
ساختار نَقل؛ گونه‌ها و کارکردها

دوره 55، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 57-76

مریم حیدری


اهمیت «خوانش» در تکوین روایت‌های حماسی

دوره 49، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 111-136

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی