نویسنده = محمدجواد مهدوی
تعداد مقالات: 3
1. اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور

دوره 50، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 75-98

مهشید نیک فر؛ سمیرا بامشکی؛ محمدجواد مهدوی


2. انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم)

دوره 46، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 169-193

محمد جواد مهدوی؛ محمد جاوید صباغیان؛ جواد میزبان


3. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

دوره 46، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-30

سیّد مهدی زرقانی؛ محمد جواد مهدوی؛ مریم آباد