نویسنده = �������������� ������ ��������
بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین

دوره 50، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 97-116

هادی بیدکی؛ محمد جعفر یاحقی؛ سید مهدی زرقانی


تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 47-77

سید محمد استوار نامقی؛ سید مهدی زرقانی؛ محمودرضا قربان صباغ