نویسنده = محمدجعفر یاحقی
ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-23

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده


بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین

دوره 50، شماره 3، آبان 1396، صفحه 97-116

هادی بیدکی؛ محمد جعفر یاحقی؛ سید مهدی زرقانی


منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 165-182

محمد جعفر یاحقی؛ زهرا روح الامینی


مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره‌های دو نسخة‌ بایسنقری و داوری)

دوره 47، شماره 3، آبان 1393، صفحه 55-86

فاطمه ماه وان؛ محمّدجعفر یاحقی؛ چارلز ملویل


از دیدۀ تحقیق

دوره 23، 3-4، اسفند 1369

محمد جعفر یاحقی