کلیدواژه‌ها = نوع ادبی
گونه شناسی تطبیقی طردیه (نخجیرگانی) در شعر فارسی و عربی

دوره 56، شماره 1، خرداد 1402

عباس واعظ زاده؛ محمدرضا عزیزی


کارآوا به منزله نوع ادبی

دوره 55، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-81

سعید شفیعیون؛ تکتم بهرامی؛ محمد جعفری قنواتی


تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه

دوره 54، شماره 3، آذر 1400، صفحه 121-142

مرضیه عظیمی؛ نجمه دری؛ حسن ذوالفقاری؛ غلامحسین غلامحسین زاده


چرخیات

دوره 52، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 105-137

علی اکبر احمدی دارانی