کلیدواژه‌ها = رستم
تعداد مقالات: 6
1. پیکرکی همسانِ نوزاد

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-132

ژاله آموزگار


3. ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل

دوره 48، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-32

مهوش واحددوست


4. روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد

دوره 46، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 51-72

رضا غفوری


6. ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر