کلیدواژه‌ها = اسطوره
شکستگی در اساطیر ایران و هند

دوره 55، شماره 3، آبان 1401، صفحه 91-111

سجاد خجسته گزافرودی؛ فاطمه مدرسی


الگوهای اکوـ نارسیس در شخصیت‌سازی داستان‌های کودک

دوره 55، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 93-113

امیر حسین زنجانبر


عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 119-105

علیرضا حاجیان‌نژاد؛ نگین مژگانی


اسطوره‌پیرایی در تلمیحات نوغزل های بهبهانی، نیستانی، بهمنی و منزوی

دوره 52، شماره 3، آبان 1398، صفحه 45-72

احمد کنجوری؛ علی نوری؛ محمد رضا روزبه


پیکرگردانی در منظومه‌های فارسی حماسة رامایانا

دوره 51، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 77-101

پریسا سلطانی؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمد خدادادی