موضوعات = ادبیات حماسی
شاهنامه منسوب به محرمی، برگی دیگر از شاهنامه‌سرایی در سرزمین عثمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

حمیدرضا خوارزمی؛ سیدامیر جهادی حسینی


جدال‌های مذهبی کاتبان در دست‌نویس‌های معتبر شاه‌نامه و متون منظوم پهلوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

رضا غفوری


یک معنای ناشناختۀ «آغاز» در شاهنامه

دوره 56، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 147-163

محمد افشین‌وفایی؛ پژمان فیروزبخش


مأخذشناسی روایت‌های فردوسی‌نامه

دوره 56، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 67-94

روح الله اسدی؛ علیرضا شوهانی؛ رحمان ذبیحی