دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات این صفحه در هیأت تحریریه پذیرفته شده و در یکی از شماره های آتی مجله منتشر خواهد شد.

مقاله ترویجی توسعه‌ای

1. رائیۀ ناقصۀ لبیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

امیر منصوری


مقاله پژوهشی.

2. تحلیل کارکردهای اجتماعی آیین‌ها و جشن‌ها در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

محمود آقاخانی بیژنی؛ محسن محمدی فشارکی


3. قواعد درست‌نویسی در بلاغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

محبوبه همتیان


4. ملاحظاتی درباره‌ی تصحیح برزونامه‌ی کهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

محمود رضایی دشت ارژنه؛ حامد عباسی


5. جانمایی منزل راوی بوف کور در محلات جنوب شرقی (تهران صفوی ـ قاجاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

سیامک نادری؛ کاووس حسنلی


6. ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده