موضوعات = تتبعات ادبی
مفهوم‌شناسی واژۀ «هنر» در متون منظوم سبک خراسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

مرتضی حیدری


اساطیر یونانی در شعر معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1402

عیسی امن خانی؛ آرزو صبوریان


تفاوت حبسیه های کلاسیک و معاصر در بازنمایی با تکیه بر شعر مسعود سعد و فرخی یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

مهیلا رضایی فومنی؛ حسام ضیایی؛ مهرعلی یزدان پناه


تاریخ و فرم ادبی: تأملی در شکل‌شناسی «داراب‌نامۀ» بیغمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

فواد مولودی


گونه شناسی تطبیقی طردیه (نخجیرگانی) در شعر فارسی و عربی

دوره 56، شماره 1، خرداد 1402

عباس واعظ زاده؛ محمدرضا عزیزی


ساختار نَقل؛ گونه‌ها و کارکردها

دوره 55، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 57-76

مریم حیدری


گونه‌شناسی نقد ادبی در نشریة ارمغان

دوره 55، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 102-128

یحیی طالبیان؛ نرگس صالحی؛ مهدی محبتی


معرفی ژانر تأدیب‌نامه‌‌های زنان و مردان

دوره 55، شماره 3، آبان 1401، صفحه 113-147

داوود پورمظفری؛ عباس عشیری؛ فاطمه احمدی نسب


جستار و طبقه‌بندی آن به مثابه ژانر

دوره 55، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 27-47

صدیقه شریف زاده؛ قدسیه رضوانیان


برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته

دوره 55، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 48-71

گلناز میرسالاری؛ مریم صالحی نیا؛ مریم صالحی نیا؛ فیاض قرایی


کارآوا به منزله نوع ادبی

دوره 55، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-81

سعید شفیعیون؛ تکتم بهرامی؛ محمد جعفری قنواتی


خوانش اکوفمینیستی « زنان بدون مردان»

دوره 54، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 27-44

زهرا پارساپور


نقد و بررسی ترجمه کتاب التفضیل بین بلاغتی العرب و العجم

دوره 54، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 139-151

داوود عمارتی مقدم


عاشق فداکار یا بورژوای خائن؛ خوانشی دیگر از رمان «چشم‌هایش» و شخصیت «فرنگیس».

دوره 54، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-25

محمود آرخی؛ فرامرز خجسته؛ عاطفه جمالی


دیدگاه‎های بلاغی صهبایی در "شرح سه‌نثر ظهوری"

دوره 54، شماره 3، آذر 1400، صفحه 27-53

محمد خاکپور؛ محمد مهدی پور؛ مهدی باقری