موضوعات = تتبعات ادبی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی کارکرد گفتمانی «تمثیل» در بیان صوفیه؛ مطالعة موردی تمثیل‌پردازی مفهوم «طاعت و عبادت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

زینب اکبری


2. فرزندنامه؛ به مثابه یک ژانر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

صبا جلیلی جشن آبادی؛ سید مهدی رحیمی


3. صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

محمد جواد مهدوی؛ مریم صالحی نیا؛ مریم آیاد


4. نقدی بر اصطلاح «موسیقی معنوی» شعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

جواد محقق نیشابوری


5. سهراب سپهری در بوتۀ نقد: گونه شناسی نقد

دوره 53، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 25-43

مجاهد غلامی