نمایه نویسندگان

آ

ا

 • امامی، نصراله چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟ [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 97-120]
 • امن خانی، عیسی صوفیان در عصر روشنگری ایرانی (پژوهشی دربارۀ ریشه‌‌های معرفتی، اقتصادی و اجتماعی صوفی‌‌ستیزی در دورۀ مشروطه) [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 105-122]

ب

 • بارانی، محمّد مسئلة دیوِ گاوپای و دانای دینیِ مرزبان‌نامه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 69-84]
 • بازی، سمیه معادل بصری بدیع لفظی در خط نستعلیق با تاکید بر آثار استاد غلامحسین امیرخانی [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 49-67]
 • بینا، یوسف ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی [دوره 53، شماره 3، 1399]

ت

 • تمیم داری، احمد تحلیل و صورت‏بندی مضامین مذهبی (شیعی) و عرفانی در شعر معاصر تاجیکستان در دورۀ استقلال (1991 -2015) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 104-83]

ج

 • جبری، سوسن نشان‌های پیش‌اندیشی و آگاهانه سُرودن در مثنوی معنوی [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 23-47]
 • جعفرزاده، نیلوفر «نظم پریشان»؛ بازیابی اصطلاحی در قلمرو شعر و نثرِ گذشته و تأویل معاصران از آن [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 36-19]
 • جعفریان هریس، میثم تصحیح و شرحِ بیتی چند از حافظ با گزارشی از کهن‌ترین نسخۀ کامل (کتابت 801 هجری) [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 69-104]
 • جلیلی تقویان، مصطفی «نظم پریشان»؛ بازیابی اصطلاحی در قلمرو شعر و نثرِ گذشته و تأویل معاصران از آن [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 36-19]

ح

 • حاجیان‌نژاد، علیرضا عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 119-105]
 • حسنلی، کاووس جانمایی منزل راوی بوف کور در محلات جنوب شرقی (تهران صفوی ـ قاجاری) [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • حق جو، سیاوش بررسی شگرد ترکیبی کنایۀ ایهامی در غزل های حافظ (دقیقه ای در رمزگشایی عوام فهم و خواص پسندی شعر حافظ) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 17-1]

خ

 • خاتمی، محمدصادق نقش و اهمیت راحت‌القلوب، وفات‌نامه و وصیّت‌نامه در شناخت شرف‌الدّین مَنیَری و طریقۀ کبرویۀ فردوسیه [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • خدایار، ابراهیم فهمی: تذکره‏‌نویسی گمنام از ماوراءالنهر: (تذکرۀ فهمی و تبیین اهمیت آن در تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر) [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

د

 • دهقان، سجاد چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟ [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 97-120]

ر

 • رادمرد، عبدالله ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • رسولی، محمدرضا تأثیر فضای مجازی بر شعر امروز؛ پدیدار شناسی تجربۀ زیستۀ شاعران [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 62-39]
 • رضایی، احمد حدیث بطی بررسی و نقد بیتی از حدیقۀ سنایی [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 86-96]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود ملاحظاتی درباره‌ی تصحیح برزونامه‌ی کهن [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 82-63]

س

 • ساکت، سلمان نقش و اهمیت راحت‌القلوب، وفات‌نامه و وصیّت‌نامه در شناخت شرف‌الدّین مَنیَری و طریقۀ کبرویۀ فردوسیه [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • سلاجقه، پروین تأثیر فضای مجازی بر شعر امروز؛ پدیدار شناسی تجربۀ زیستۀ شاعران [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 62-39]

ش

 • شفاعی بجستان، آرش تأثیر فضای مجازی بر شعر امروز؛ پدیدار شناسی تجربۀ زیستۀ شاعران [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 62-39]

ع

 • عباسی، حامد ملاحظاتی درباره‌ی تصحیح برزونامه‌ی کهن [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • علی اکبرزاده زهتاب، مرجان تحلیل و صورت‏بندی مضامین مذهبی (شیعی) و عرفانی در شعر معاصر تاجیکستان در دورۀ استقلال (1991 -2015) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 104-83]

غ

 • غلامی، مجاهد سهراب سپهری در بوتۀ نقد: گونه شناسی نقد [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 25-43]

ف

 • فرخ فر، فرزانه معادل بصری بدیع لفظی در خط نستعلیق با تاکید بر آثار استاد غلامحسین امیرخانی [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 49-67]
 • فولادی، یعقوب مسئلة دیوِ گاوپای و دانای دینیِ مرزبان‌نامه [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 69-84]

ک

 • کجوری، هدی بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 82-63]

م

 • محمدی فشارکی، محسن تحلیل کارکردهای اجتماعی آیین‌ها و جشن‌ها در شاهنامه [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • محمودی لاهیجانی، سید علی مقایسۀ فهرست شاهان اشکانی در متن‌های تاریخی سدۀ سوم تا پنجم با تمرکز بر تفاوت فهرست فردوسی، بیرونی و ثعالبی [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 45-68]
 • مژگانی، نگین عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 119-105]
 • منصوری، امیر رائیۀ ناقصۀ لبیبی [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • مهری، سعید صوفیان در عصر روشنگری ایرانی (پژوهشی دربارۀ ریشه‌‌های معرفتی، اقتصادی و اجتماعی صوفی‌‌ستیزی در دورۀ مشروطه) [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 105-122]
 • میردار رضایی، مصطفی بررسی شگرد ترکیبی کنایۀ ایهامی در غزل های حافظ (دقیقه ای در رمزگشایی عوام فهم و خواص پسندی شعر حافظ) [دوره 53، شماره 1، 1399، صفحه 17-1]

ن

 • نادری، سیامک جانمایی منزل راوی بوف کور در محلات جنوب شرقی (تهران صفوی ـ قاجاری) [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • نجف‌زاده، مهدی ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی [دوره 53، شماره 3، 1399]
 • نصیری شیراز، زهرا چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟ [دوره 53، شماره 2، 1399، صفحه 97-120]

و

 • واحد، اسدالله تصحیح و شرحِ بیتی چند از حافظ با گزارشی از کهن‌ترین نسخۀ کامل (کتابت 801 هجری) [دوره 53، شماره 4، 1399، صفحه 69-104]

ه

 • همتیان، محبوبه ردیابی مقوله‌های آیین نگارش و درست‌نویسی در دانش‌های بلاغی [دوره 53، شماره 3، 1399]

ی

 • یاحقی، محمدجعفر ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی [دوره 53، شماره 3، 1399]